Kim jesteśmy?

Zarząd stowarzyszenia

W skład Zarządu wchodzą Bożena Bator i Ula Tabiszewska. Do najważniejszych zadań Zarządu należą miedzy innymi: kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Zarząd odpowiedzialny jest również za sporządzanie sprawozdań z działalności (do pobrania w sekcji Dokumenty).

II kadencja (od 12 września 2022)

Prezeska Zarządu: Ula Tabiszewska

Członkini Zarządu: Bożena Bator

I kadencja (od 13 czerwca 2019)

Prezes Zarządu: Bożena Bator

Członkini Zarządu: Ula Tabiszewska

Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie zrzesza osoby zainteresowane popularyzacją wspinaczki sportowej. Osoby te biorą aktywny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie projektach i wydarzeniach.

Do kogo adresujemy nasze działania?

Ponieważ Stowarzyszenie za swój główny cel przyjęło popularyzację wspinaczki jako sportu dostępnego dla wszystkich, to naszą grupę docelową definiujemy szeroko. Aktualnie większość działań skierowana jest do rodzin oraz dzieci i młodzieży. W przyszłości Stowarzyszenie w sposób celowy będzie również angażować się w działania na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas naszych działań szczególną uwagę zwracamy na kwestie związane z równouprawnieniem oraz wzmacnianiem sprawności wśród grup, które narażone są na dyskryminację i wykluczenie.

W jaki sposób działamy?

Szczegółowe sposoby realizacji naszych celów zawarte są w Statucie (do pobrania w sekcji Dokumenty). Obecnie większość naszych działań skupiona jest wokół stałych sekcji wspinaczkowych oraz wyjazdów z naszymi podopiecznymi. Istotną część naszej działalności stanowią realizowane przez nas projekty. Ich charakter uzależniony jest od grupy docelowej oraz jej potrzeb. Na swoją działalność Stowarzyszenie pozyskuje środki głównie z dotacji, zbiórek publicznych oraz darowizn. Stowarzyszenie prowadzi również odpłatną działalność pożytku publicznego.

Dokumenty do pobrania

Skontaktuj się z nami
stowarzyszenie@stowarzyszeniezaciecie.pl
Bożena 693 032 219
Ula 691 145 098
SUBSKRYBUJ, aby być na bieżąco

    5% ZNIŻKI Z KODEM: DUŻARODZINA
    Strona powstała dzięki funduszom od:
    https://stowarzyszeniezaciecie.pl/wp-content/uploads/2020/08/Безымянный-1.png
    Stowarzyszenie Zacięcie © 2021 CREATED BY WebFalcon